Architektura ogrodowa jest niezwykle ważnym elementem każdego projektu ogrodu. Dodawanie i modyfikacja elementów architektury jest możliwa tylko na warstwie architektury.

Dodawanie elementów architektury

Poniższa animacja pokazuje dwa sposoby dodawania elementów architektury do projektu ogrodu: przeciągnij i upuść oraz dodawanie wielokrotne. Dodatkowo możesz zobaczyć jak modyfikować element – przesuwając go i obracając. Na końcu animacji wszystkie elementy są usunięte z projektu.

Architektura - dodawanie, modyfikowanie i usuwanie wielu elementów
Architektura – dodawanie, modyfikowanie i usuwanie wielu elementów

Przeciągnij i upuść

Metoda jest pomocna kiedy chcesz dodać pojedynczy element do projektu.

 • Kliknij i trzymaj naciśnięty przycisk myszy na wybranym elemencie architektury
 • Przeciągnij mysz w miejsce na projekcie, w którym chcesz umieścić element. Podczas przeciągania będziesz widzieć powiększoną ikonę elementu architektury
 • Puść przycisk myszy w miejscu, w którym chcesz umieścić element architektury

Dodawanie wielokrotne

Użyj tej metody kiedy chcesz umiejscowić ten sam element wiele razy na projekcie ogrodu.

 • Kliknij i wybierz element architektury, jego wizerunek pojawi się w polu po prawej stronie menu. Nie trzymaj naciśniętego przycisku myszy
 • Myszą klikaj na projekcie ogrodu w miejscach, w których chcesz umieścić wybrany element architektury
 • Kliknij dwa razy, żeby przestać dodawać wybrane elementy
 • Możesz też nacisnąć klawisz Esc lub wybrać narzędzie strzałki lub łapki z menu warstwy architektury, żeby zakończyć dodawanie elementów

Modyfikacja elementów architektury

Przesuwanie

Każdy element architektury możesz do woli przesunąć, na przykład jeżeli błędnie go umieścisz przy dodawaniu do projektu.

 • Wybierz element architektury na projekcie, który chcesz przesunąć
 • Kliknij i przytrzymaj przycisk myszki
 • Przeciągnij element na wybrane miejsce na projekcie
 • Puść przycisk myszki

Obracanie

 • Wybierz element architektury umieszczony na projekcie ogrodu
 • Kliknij na zielone kółeczko z białym środkiem, które pojawi się nad wybranym elementem
 • Trzymając naciśnięty przycisk myszy obróć element
 • Puść przycisk myszy w momencie kiedy skończyć obracać element

Zmiana kolejności

Elementy architektury zachowują się podobnie jak nawierzchnie. Możesz zmienić kolejność, w której pokazywane są na projekcie.

Na animacji poniżej widać, jak zaraz po dodaniu stołu, pokazany jest on na wierzchu parasola. Po przesunięciu stołu pod spód, parasol jest widoczny, a stół jest pod nim schowany.

Architektura - zmiana kolejności i usuwanie pojedynczych elementów
Architektura – zmiana kolejności i usuwanie pojedynczych elementów

Podobnie jak nawierzchnie, elementy architektury zachowują się tak, jakby każdy z nich był nałożony na kartkę papieru, a kartki papieru były położone jedna na drugiej. Efekt końcowy zależy od kolejności kartek z nawierzchniami.

 • Wybierz element, który chcesz zmienić
 • Kliknij Przesuń pod spód, żeby przesunąć element o 1 „kartkę” niżej
 • Kliknij Przesuń na wierzch, żeby przesunąć element o 1 „kartkę” wyżej
 • Czasem trzeba kliknąć przycisk Przesuń na wierzch lub Przesuń pod spód kilka razy, żeby otrzymać pożądany efekt

Usuwanie elementów architektury

W obu animacjach powyżej widać usuwanie elementów architektury. Pojedyncze elementy usuwamy klikając ikonę (x) w menu widocznym po wybraniu elementu. Kilka elementów możemy zaznaczyć oknem i usunąć je wszystkie od razu.

Usuwanie pojedynczych elementów

W drugiej animacji widać, jak usuwać pojedyncze elementy.

 • Wybierz element, który chcesz usunąć
 • Kliknij ikonę (x) widoczną w menu w górnym lewym rogu elementu

Usuwanie wielu elementów

W pierwszej animacji zobaczysz jak zaznaczyć przy pomocy okna, kilka elementów i je usunąć.

 • Kliknij w wybranym miejscu projektu i trzymając naciśnięty przycisk myszy zacznij przeciągać okno
 • Przeciągaj myszką tak długo, aż wszystkie elementy, które chcesz usunąć znajdą się w środku okna
 • Puść przycisk myszy
 • Kliknij ikonę (x), która pojawi się w lewym górnym rogu okna
Kategorie: Pomoc