Ważną właściwością nawierzchni jest ich kolejność. Oznacza to, że rysując nawierzchnię na już istniejącej, niejako nakładasz jedną na drugą. Nawierzchnia narysowana jako druga jest na wierzchu tej narysowanej wcześniej.

Czasem istnieje potrzeba zmienienia kolejności nawierzchni, co pokazuje poniższa animacja.

Na początku kolejność nawierzchni to: ziemia, piaskownica, trawa. Następnie piaskownica jest przesunięta na wierzch. Później ziemia jest przesunięta 2 razy do góry i jest na samej górze.

Nawierzchnie zachowują się tak, jakby każda z nich była wycięta z kartki papieru, a kartki papieru były położone jedna na drugiej. Efekt końcowy zależy od kolejności kartek z nawierzchniami.

Zmiana kolejności nawierzchni

  • Wybierz nawierzchnię, którą chcesz zmienić
  • Kliknij Przesuń pod spód, żeby przesunąć nawierzchnie o 1 „kartkę” niżej
  • Kliknij Przesuń na wierzch, żeby przesunąć nawierzchnię o 1 „kartkę” wyżej
  • Czasem trzeba kliknąć przycisk Przesuń na wierzch lub Przesuń pod spód kilka razy, żeby otrzymać pożądany efekt

Etykiety

Każdej narysowanej nawierzchni można dodać etykietę, która wyświetla się na projekcie. Jest to wygodny sposób oznaczania wybranych obszarów ogrodu, np. „Miejsce na warzywniak”, „Podjazd”

  • Wybierz nawierzchnię
  • Kliknij dolną ikonę właściwości w lewym górnym rogu wybranej nawierzchni
  • Wpisz etykietę
Kategorie: Pomoc