Konkursy

Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu "Zaprojektuj ogród - kwiecień 2013"

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie "Zaprojektuj ogród - kwiecień 2013" i jest dostępny na stronie internetowej www.zaprojektuj-ogrod.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma Monika Czarnecka z siedzibą w Rącznej 579, 32-060 Liszki, NIP: 945-182-51-67.
3. Konkurs jest przeprowadzany na serwisie internetowym zaprojektuj-ogrod.pl pod adresem www.konkurs.zaprojektuj-ogrod.pl
4. W konkursie ma prawo wziąć udział osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia i akceptuje warunki i postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Konkurs trwa od dnia 5 kwietnia 2013r. do dnia 21 kwietnia 2013r. do godz. 24.00
2. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie www.zaprojektuj-ogrod.pl oraz uruchomić (kliknąć) link "Biorę Udział w Konkursie" zamieszczony na stronie http://www.zaprojektuj-ogrod.pl/pl/Blog/Post/2013-04-Konkurs
3. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu ogrodu na przygotowanym przez Ogranizatora szablonie. Projekt dodatkowo powinien spełniać następujące kryteria:
- duża powierzchnia trawnika
- dobrze wyeksponowana magnolia
- jeden lub dwa klomby
4. Podczas tworzenia projektu, projekt pozostaje ukryty (niewidoczny dla innych użytkowników).
5. W momencie zakończenia konkursu, wszystkie projekty zostaną zablokowane i ich dalsza edycja nie będzie możliwa.
6. W momencie ogłoszenia wyników konkursu wszystkie nagrodzone i wyróżnione projekty, jak również inne projekty wybrane przez Organizatora, zostaną upublicznione i umieszczone w katalogu projektów na stronie zaprojektuj-ogrod.pl
7. Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę projektów.
8. Spośród zgłoszonych do konkursu projektów Organizator wybierze jego zdaniem 1 (jeden) najciekawszy, zwycięski projekt i przyzna mu nagrodę główną oraz wyróżni 5 (pięć) projektów i przyzna im nagrody dodatkowe.
9. Nagrodami w konkursie są:
- jedna nagroda główna: bon zakupowy na kwotę 500 zł brutto w sklepie internetowym travo.pl
- pięć nagród wyróżnienia: abonament roczny premium na korzystanie z aplikacji www.zaprojektuj-ogrod.pl o wartości 39 zł brutto każdy
Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator oraz firma travo.pl
10. Przyznanie nagród i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25 kwietnia 2013r. na stronie internetowej www.zaprojektuj-ogrod.pl.
11. Nagrody zostaną przesłane elektronicznie na adres e-mail użytkownika. 

§ 3.

1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem projektu zgłoszonego do konkursu oraz, że posiada do niego nieograniczone prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe. Oświadcza ponadto, że projekt nie jest obciążony żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich, ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

2. Z chwilą zamieszczenia projektu przez Uczestnika na stronie internetowej Organizatora, Uczestnik przenosi na niego nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe.

§ 4

1. Dane osobowe Uczestnika przechowywane są przez Organizatora w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma Kodeks Cywilny.

Data publikacji: 3.04.2013
Kategoria: Konkursy
Ostatnia aktualizacja: 6.04.2013
Modyfikowany przez: Bartek Czarnecki

Komentarze

Zaloguj się, aby komentować

Tagi