Konkursy

Regulamin konkursu Mój Wymarzony Ogród

Regulamin Konkursu Mój Wymarzony Ogród

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie "Mój Wymarzony Ogród" i jest dostępny na stronie internetowej www.zaprojektuj-ogrod.pl

2. Organizatorem konkursu jest firma Monika Czarnecka z siedzibą w Rącznej 579, 32-060 Liszki, NIP: 945-182-51-67.

3. Konkurs jest przeprowadzany na serwisie internetowym zaprojektuj-ogrod.pl pod adresem www.konkurs.zaprojektuj-ogrod.pl

4. W konkursie ma prawo wziąć udział osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia i akceptuje warunki i postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Konkurs trwa od dnia 27 kwietnia 2014r. do dnia 18 maja 2014r. do godz. 24.00

2. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie www.zaprojektuj-ogrod.pl oraz opłacić subskrypcje Premium.

3. Zadanie konkursowe polega na opisaniu swojego wymarzonego ogrodu na ankiecie przygotowanej przez Organizatora i przesłanie wypełnionej akiety do Organizatora.

4. Po zakończeniu konkursu wybrane przez Organizatora opisy ogrodów zostaną opublikowane na stronie www.zaprojektuj-ogrod.pl. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zgadza się na upublicznienie jego opisu Wymarzonego Ogrodu.

5. Spośród zgłoszonych do konkursu opisów Organizator wybierze jego zdaniem 1 (jeden) najciekawszy, zwycięski opis i przyzna mu nagrodę główną oraz wyróżni 2 opisy i przyzna im nagrody dodatkowe.

6. Nagrodami w konkursie są:

  • jedna nagroda główna: projekt koncepcyjny, a na jego podstawie pełny projekt ogrodu, dla działki o powierzchni do 1500m2. Wartość nagrody to 2148zł brutto.
  • dwa wyróżnienia: projekt koncepcyjny ogrodu, o powierzchni do 1500m2, o wartości 399 zł brutto każdy.

7. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 19 maja 2014r. na stronie internetowej www.zaprojektuj-ogrod.pl.

9. W celu odbioru nagrody, Zwycięzcy są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi danych działki, dla ktorej ma być przygotowany projekt ogrodu, w tym skanu mapki ewidencyjnej lub geodezyjnej oraz zdjęcia działki. Termin wykonania i przesłania projektu ogrodu (Nagrody) to 14 dni od daty otrzymania wszystkich niezbędnych materiałów.

§ 3.

1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem opisu i zdjęcia zgłoszonego do konkursu oraz, że posiada do niego nieograniczone prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe. Oświadcza ponadto, że projekt nie jest obciążony żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich, ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

2. Z chwilą zamieszczenia opisu lub zdjęcia ogrodu przez Uczestnika na stronie internetowej Organizatora, Uczestnik przenosi na niego nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe.

§ 4

1. Dane osobowe Uczestnika przechowywane są przez Organizatora w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma Kodeks Cywilny.

Tagi: regulamin
Data publikacji: 2.04.2013
Kategoria: Konkursy
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2014
Modyfikowany przez: Bartek Czarnecki

Komentarze

Zaloguj się, aby komentować

Tagi