projektowanie ogrodów

Projekt koncepcyjny ogrodu ma na celu pokazanie pewnej wizji, którą chcemy nadać ogrodowi. To szkic, który pozwala Tobie zaznajomić się z wizją architekta krajobrazu. Oddaje charakter ogrodu i pokazuje jego przeznaczenie.

Kiedy rozpoczynamy prace nad projektem koncepcyjnym w pierwszej kolejności oznaczamy wszystkie istniejące obiekty takie jak drogi, budynki, ogrodzenia, wjazdy i istniejące drzewa. Niezbędna nam jest do tego mapka ewidencyjna gruntu - najlepiej jeżeli jest to geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, ale może być to też mapka z pozwolenia na budowę. Bardzo istotne są lokalizacje wjazdów, wejść, budynków i przebiegu mediów przez działkę. 

Następnie dzielimy ogród na strefy o określonym przeznaczeniu, w szczególności wyznaczamy obszary:

  • reprezentacyjne - obszar wokół domu, przed wejściem i wjazdem, wzdłuż frontowego ogrodzenia; główna funkcja to ładny wygląd
  • izolujące - popularnie żywopłoty;  podstawowa funkcja to oddzielenie części lub całego ogrodu
  • wypoczynkowe - miejsca gdzie można się zrelaksować, usiąść na huśtawce lub ławce, przeczytać książkę i poczuć się częścią ogrodu
  • rekreacyjne - miejsca aktywnego wypoczynku; to tutaj dzieci będą biegać za piłką 
  • użytkowe - jeżeli chcesz uprawiać własne warzywa, zioła, owoce - strefa użytkowa w twoim ogrodzie to obowiązek
  • komunikacyjne - ścieżki, podjazdy, przejścia
  • użytkowo-gospodarcze - śmietniki, garaże, domki narzędziowe.
Projekt Koncepcyjny Ogrodu 

Czytaj Dalej
0
1
Ilość znalezionych elementów 1

Tagi