regulamin

3.04.2013, Konkursy

Regulamin konkursu "Zaprojektuj ogród - kwiecień 2013"

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie "Zaprojektuj ogród - kwiecień 2013" i jest dostępny na stronie internetowej www.zaprojektuj-ogrod.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma Monika Czarnecka z siedzibą w Rącznej 579, 32-060 Liszki, NIP: 945-182-51-67.
3. Konkurs jest przeprowadzany na serwisie internetowym zaprojektuj-ogrod.pl pod adresem www.konkurs.zaprojektuj-ogrod.pl
4. W konkursie ma prawo wziąć udział osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia i akceptuje warunki i postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Konkurs trwa od dnia 5 kwietnia 2013r. do dnia 21 kwietnia 2013r. do godz. 24.00
2. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie www.zaprojektuj-ogrod.pl oraz uruchomić (kliknąć) link "Biorę Udział w Konkursie" zamieszczony na stronie http://www.zaprojektuj-ogrod.pl/pl/Blog/Post/2013-04-Konkurs
3. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu ogrodu na przygotowanym przez Ogranizatora szablonie. Projekt dodatkowo powinien spełniać następujące kryteria:
- duża powierzchnia trawnika
- dobrze wyeksponowana magnolia
- jeden lub dwa klomby
4. Podczas tworzenia projektu, projekt pozostaje ukryty (niewidoczny dla innych użytkowników).
5. W momencie zakończenia konkursu, wszystkie projekty zostaną zablokowane i ich dalsza edycja nie będzie możliwa.
6. W momencie ogłoszenia wyników konkursu wszystkie nagrodzone i wyróżnione projekty, jak również inne projekty wybrane przez Organizatora, zostaną upublicznione i umieszczone w katalogu projektów na stronie zaprojektuj-ogrod.pl
7. Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę projektów.
8. Spośród zgłoszonych do konkursu projektów Organizator wybierze jego zdaniem 1 (jeden) najciekawszy, zwycięski projekt i przyzna mu nagrodę główną oraz wyróżni 5 (pięć) projektów i przyzna im nagrody dodatkowe.
9. Nagrodami w konkursie są:
- jedna nagroda główna: bon zakupowy na kwotę 500 zł brutto w sklepie internetowym travo.pl
- pięć nagród wyróżnienia: abonament roczny premium na korzystanie z aplikacji www.zaprojektuj-ogrod.pl o wartości 39 zł brutto każdy
Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator oraz firma travo.pl
10. Przyznanie nagród i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25 kwietnia 2013r. na stronie internetowej www.zaprojektuj-ogrod.pl.
11. Nagrody zostaną przesłane elektronicznie na adres e-mail użytkownika. 

§ 3.

1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem projektu zgłoszonego do konkursu oraz, że posiada do niego nieograniczone prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe. Oświadcza ponadto, że projekt nie jest obciążony żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich, ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

2. Z chwilą zamieszczenia projektu przez Uczestnika na stronie internetowej Organizatora, Uczestnik przenosi na niego nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe.

§ 4

1. Dane osobowe Uczestnika przechowywane są przez Organizatora w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma Kodeks Cywilny.

0
2.04.2013, Konkursy

Regulamin Konkursu Mój Wymarzony Ogród

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie "Mój Wymarzony Ogród" i jest dostępny na stronie internetowej www.zaprojektuj-ogrod.pl

2. Organizatorem konkursu jest firma Monika Czarnecka z siedzibą w Rącznej 579, 32-060 Liszki, NIP: 945-182-51-67.

3. Konkurs jest przeprowadzany na serwisie internetowym zaprojektuj-ogrod.pl pod adresem www.konkurs.zaprojektuj-ogrod.pl

4. W konkursie ma prawo wziąć udział osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia i akceptuje warunki i postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Konkurs trwa od dnia 27 kwietnia 2014r. do dnia 18 maja 2014r. do godz. 24.00

2. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie www.zaprojektuj-ogrod.pl oraz opłacić subskrypcje Premium.

3. Zadanie konkursowe polega na opisaniu swojego wymarzonego ogrodu na ankiecie przygotowanej przez Organizatora i przesłanie wypełnionej akiety do Organizatora.

4. Po zakończeniu konkursu wybrane przez Organizatora opisy ogrodów zostaną opublikowane na stronie www.zaprojektuj-ogrod.pl. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zgadza się na upublicznienie jego opisu Wymarzonego Ogrodu.

5. Spośród zgłoszonych do konkursu opisów Organizator wybierze jego zdaniem 1 (jeden) najciekawszy, zwycięski opis i przyzna mu nagrodę główną oraz wyróżni 2 opisy i przyzna im nagrody dodatkowe.

6. Nagrodami w konkursie są:

  • jedna nagroda główna: projekt koncepcyjny, a na jego podstawie pełny projekt ogrodu, dla działki o powierzchni do 1500m2. Wartość nagrody to 2148zł brutto.
  • dwa wyróżnienia: projekt koncepcyjny ogrodu, o powierzchni do 1500m2, o wartości 399 zł brutto każdy.

7. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 19 maja 2014r. na stronie internetowej www.zaprojektuj-ogrod.pl.

9. W celu odbioru nagrody, Zwycięzcy są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi danych działki, dla ktorej ma być przygotowany projekt ogrodu, w tym skanu mapki ewidencyjnej lub geodezyjnej oraz zdjęcia działki. Termin wykonania i przesłania projektu ogrodu (Nagrody) to 14 dni od daty otrzymania wszystkich niezbędnych materiałów.

§ 3.

1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem opisu i zdjęcia zgłoszonego do konkursu oraz, że posiada do niego nieograniczone prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe. Oświadcza ponadto, że projekt nie jest obciążony żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich, ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

2. Z chwilą zamieszczenia opisu lub zdjęcia ogrodu przez Uczestnika na stronie internetowej Organizatora, Uczestnik przenosi na niego nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe.

§ 4

1. Dane osobowe Uczestnika przechowywane są przez Organizatora w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma Kodeks Cywilny.

0
1
Ilość znalezionych elementów 2

Tagi