Najłatwiej jest pracować z ogrodem na podkładzie z mapy geodezyjnej.

Poniższy film pokazuje jak wgrać i skalibrować mapę geodezyjną jako podkład do projektu.

Wczytywanie mapy

Poniższa animacja pokazuje wczytywanie mapy i jej kalibrację.

 • Przejdź na zakładkę edycji tła (niebieska ikona mapy)
 • Wybierz plik z planem ogrodu. Otworzy się okno otwierania plików
 • Plik z mapą musi mieć format pliku graficznego (np. JPG lub PNG). Formaty wektorowe lub PDF nie są wspierane
 • Plik pojawi się na ekranie

Kalibracja mapy

Mapa musi zostać poprawnie skalibrowana, co oznacza dostosowanie jej skali do siatki projektowej w narzędziu do projektowania. Polega to na zaznaczeniu dwóch dowolnych punktów na mapie i wpisaniu faktycznej odległości między nimi w metrach.

Najlepiej jest użyć dość długiego wymiaru – np długości lub szerokości całej działki. Odległość powinna mieć co najmniej kilkanaście metrów w rzeczywistości.

Bardzo ważne jest to, żeby mapa nie była zniekształcona podczas jej przygotowywania. Jeżeli potrzebujemy zeskanować wydrukowaną mapę, najlepiej użyć do tego skanera. Pliki graficzne ze zdjęcia są niestety zniekształcone i nie nadają się jako podkład projektu.

 • Kliknij ikonę ołówka
 • Zaznacz lokalizację pierwszego punktu, klikając w wybrane miejsce na mapie
 • Zaznacz lokalizację drugiego punktu, klikając w wybrane miejsce na mapie
 • Kliknij w pole, które pojawi się w środku odcinka pomiędzy dwoma wcześniej zaznaczonymi punktami
 • Wpisz rzeczywistą odległość między tymi punktami, podaną metrach
 • Naciśnij Enter
 • Rozmiar mapy zostanie zmieniony i dostosowany do skali projektu

Oznaczenie granic działki

Możesz zaznaczyć granicę działki na mapie.

 • Wybierz ikonę granicy (granatowa ikona z 9 punktami)
 • Rozpocznij oznaczanie granicy klikając na dowolny punkt (wierzchołek) znajdujący się na granicy działki
 • Następnie klikaj, oznaczając kolejne punkty należące do granicy działki
 • Zakończ rysowanie granicy klikając na pierwszy punkt
 • Granica zostanie zamknięta a program policzy i poda pole powierzchni wytyczonej działki
 • Jeżeli nie możesz kliknąć na punkcie początkowym (czasem nie uda się trafić i oznaczy się więcej niż jeden punkt), możesz przerwać rysowanie naciskając klawisz Esc.

Oznaczanie granicy działki jest analogiczne jak rysowanie nawierzchni o kształcie wielokąta.

Oznaczenie kierunków na mapie

 • Wybierz ikonę kompasu
 • Na mapie pojawi się duża igła kompasu
 • Kliknij na literę N, która wskazuje północ i przeciągnij myszką, tak żeby kierunek pokazany przez kompas zgadzał się z kierunkiem północy na mapie
Kategorie: Pomoc