Ideą projektową dla tej przestrzeni było odtworzenie układu historycznego na podstawie materiałów ikonograficznych oraz wspomnień członków rodziny. Przywrócenie parkowi dawnej świetności oraz dostosowanie do funkcji współczesnych poprzez wprowadzenie ścieżek spacerowych i elementów małej architektury umożliwiających wypoczynek. 

Tego złożonego przedsięwzięcia podjęły się Beata Puła i Magdalena Obierzyńska.   

Zaprojektowane ogrodzenie oraz brama wjazdowa na teren parku nawiązują formą do tych, zawartych w materiałach historycznych.

Wzdłuż głównej alei prowadzącej na niewielki parking przed dworkiem przywrócono żywopłoty formowane.

W strefie reprezentacyjnej przed budynkiem dworku, przywrócono klomb o narysie koła.

W centrum zlokalizowano rabatę z gatunkami ozdobnymi, obramowaną niskim, zimozielonym formowanym żywopłotem.

Przy zachodniej elewacji budynku zaprojektowano kącik wypoczynkowy z ławeczkami, przesłonięty pergolą, w otoczeniu nasadzeń gatunków ozdobnych. Strefa ta nawiązuje do altany, która dawniej była tu zlokalizowana w otoczeniu róż.

Półkolisty kształt strefy nawiązuje do owalnych klombów.

Za dworkiem, przy południowej elewacji, przywrócono także trawiasty klomb. Ma on narys owalny i zlokalizowany jest na przedłużeniu osi centralnej części budynku.

W przestrzeń klombu wprowadzają trzy wąskie ścieżki umożliwiające dogodne korzystanie z tej przestrzeni. 

Klomb otoczono zimozielonym żywopłotem oraz aleją spacerową z długimi siedziskami wygiętymi w łuk. Centrum wnętrza podkreślają nasadzenia gatunków kwitnących, charakterystycznych dla założeń z tego okresu.

Przy alejce w rogu parku zaakcentowano miejsce, gdzie kiedyś zlokalizowana była altana na wzniesieniu. Wijąca się ścieżka pomiędzy nasadzeniami prowadzi na niewielki placyk z siedziskami, którego celem jest nawiązywanie do dawnego obiektu. W tym fragmencie zaprojektowano nasadzenia uwzględniając gradację wysokości. Niższe nasadzenia – m.in. zgodne z historycznymi przekazami łubiny – dobrano tak, aby nie ograniczały walorów widokowych.

Na elewacji dworku przywrócono pnącze – winobluszcz trójklapowy. W projekcie pojawiają się także m.in. krzewy forsycji, tawuł, zadarniającego barwinka, łubiny. Rabaty o narysie koła w centrum trawiastych klombów mają elegancki, reprezentacyjny charakter, a kwitnące gatunki będą zdobić i przyciągać uwagę.

Zamów u nas wykonanie projektu ogrodu Twoich marzeń.

Możesz też spróbować samodzielnie zaprojektować swój ogród używając naszej aplikacji do projektowania ogrodów zaprojektuj-ogrod.pl

Kategorie: Projekty Ogrodów