Rośliny to najważniejsza część Twojego projektu ogrodu. Dobór nasadzeń zajmuje najwięcej czasu i jest pracochłonny.

Zanim przeczytasz o dodawaniu i modyfikacji roślin na projekcie, zobacz sekcję pomocy na temat warstw. W szczególności ważny jest sposób, w jaki nasza aplikacja przełącza widok na uproszczony, kiedy pracujemy z różnymi kategoriami roślin.

Dodawanie roślin

Poniżej opisaliśmy dwa sposoby dodawania nasadzeń do projektu ogrodu: przeciągnij i upuść oraz dodawanie wielokrotne.

Przeciągnij i upuść

Metoda jest pomocna, kiedy chcesz dodać pojedynczą roślinę do projektu.

Rośliny - dodawanie roślin do projektu ogrodu
Rośliny – dodawanie pojedynczych roślin do projektu
 • Kliknij i trzymaj naciśnięty przycisk myszy na wybranej roślinie
 • Przeciągnij mysz w miejsce na projekcie, w którym chcesz umieścić element. Podczas przeciągania będziesz widzieć powiększoną ikonę wybranej rośliny
 • Puść przycisk myszy w miejscu, w którym chcesz 'zasadzić’ wybraną roślinę.

Dodawanie wielokrotne

Użyj tej metody kiedy chcesz umiejscowić tę samą roślinę wiele razy na projekcie ogrodu. Dla przykładu, mogą to być nasadzenia na żywopłot.

Rośliny - dodawanie wielu roślin na raz
Rośliny – dodawanie wielu roślin do projektu
 • Kliknij i wybierz roślinę z menu, jej wizerunek pojawi się w polu po prawej stronie menu. Nie trzymaj naciśniętego przycisku myszy
 • Klikaj myszą na projekcie ogrodu w miejscach, w których chcesz umieścić wybrane nasadzenie
 • Kliknij dwa razy, żeby przestać dodawać wybrane nasadzenie
 • Żeby zakończyć dodawanie elementów, możesz też nacisnąć klawisz Esc lub wybrać narzędzie strzałki lub łapki z menu warstwy roślin.

Usuwanie roślin

Usuwanie wybranej rośliny

Rośliny - dodawanie roślin do projektu ogrodu
Rośliny – usuwanie pojedynczych roślin z projektu
 • Wybierz roślinę, którą chcesz usunąć
 • Kliknij ikonę (x) widoczną w menu w górnym lewym rogu elementu

Usuwanie wielu roślin

Rośliny - dodawanie wielu roślin na raz
Rośliny – usuwanie wielu roślin z projektu
 • Kliknij w wybranym miejscu projektu i trzymając naciśnięty przycisk myszy zacznij przeciągać okno
 • Przeciągaj myszką tak długo, aż wszystkie nasadzenia, które chcesz usunąć znajdą się w środku okna
 • Puść przycisk myszy
 • Kliknij ikonę (x), która pojawi się w lewym górnym rogu okna
Kategorie: Pomoc