W naszej aplikacji jest kilkanaście budynków dostępnych w zakładce z architekturą. W większości przypadków budynki, które masz na swojej działce będą inne niż te gotowe dostępne w aplikacji.

Poniższa animacja pokazuje jak można nanieść obrys budynku na mapę. Tak naniesiony budynek będzie też przedstawiony jako przestrzenna bryła w widoku 3D.

Do tworzenia obrysów budynków używamy 'podniesionych nawierzchni’. Oznacza to, że rysujemy obrys budynku tak jak nawierzchnię, a następnie podnosimy tę nawierzchnię i powstaje bryła.

  • Wejdź na warstwę Nawierzchni (czerwona ikona bruku)
  • Wybierz zakładkę z budynkiem
  • Narysuj obrys budynku używając prostokąta lub wielokąta
  • Kliknij w dolną ikonę na menu właściwości nawierzchni (czerwony kwadrat)
  • Wpisz wysokość budynku w metrach

Kategorie: Pomoc