Dla użytkowników korzystających z aplikacji w wersji pełnej i profesjonalnej dostępne jest pełne opracowanie projektu w PDF z legendą.

Wydruk pełnego opracowania z legendą

Opracowanie zawiera kilka stron:

  • Spis Treści
  • Mapę nawierzchni
  • Mapę z elementami architektury
  • Mapę z nasadzeniami drzew i pnączy
  • Mapę z nasadzeniami krzewów
  • Mapę z nasadzeniami bylin i traw
  • Legendę
Opracowanie – strona mapy z nasadzeniami krzewów

Każda mapa ma nałożoną siatkę 1 metr x 1 metr. Każdy element jest oznaczony numerem lub symbolem i jest opisany w legendzie.

Przykładowy plik z opracowaniem i mapami wygląda tak:

Kategorie: Pomoc